Tuesday, April 18, 2017

Kiếm chút ít tiền bitcoin với mạng quảng cáo a-ads (trả tối thiểu chỉ 10000 satoshi)


Đây là thanh toán của mình từ mạng quảng cáo a-ads. Theo đánh giá của mình thì mặc dù mạng này rate rất cùi nhưng treo trên blog kiếm xu cũng vui.

Ưu điểm của a-ads:

  • Đăng ký rất nhanh, chỉ cần nhập địa chỉ bitcoin của bạn
  • Rất uy tín, có từ năm 2011
  • Chấp nhận blogspot
  • Minpay rất thấp, chỉ 10k satoshi. Có thể chỉnh tự động thanh toán khi đạt ngưỡng

Nhược điểm của a-ads:

  • Rate thấp, rất cùi. Nên đặt quảng cáo của a-ads kiếm xu lẻ, không thể là nguồn chính.

Lưu ý: Ngưỡng rút tiền đã tăng lên 100k satoshi. Đọc bài viết này: http://www.doivainho.com/2017/05/mang-quang-cao-ads-tang-nguong-rut-tien.html

No comments:

Post a Comment