Friday, April 21, 2017

Tại sao Neobux không hiển thị mini jobs?

CrowdFlower là nhà cung cấp mini jobs cho Neobux. Bạn có thể làm CrowdFlower mà không cần thông qua Neobux.

Try cập vào đây

Tìm mini jobs trên Neobux ở đâu?

Nếu tài khoản Neobux của bạn không hiển thị mini jobs nào thì bạn có thể đợi 1 khoảng thời gian nữa, khi thời gian làm việc trên Neobux của bạn đủ dài, lúc đó bạn sẽ thấy mini jobs.

Hoặc là truy cập vào tasks.crowdflower.com làm test để lên level 1. Theo luật của họ số câu trả lời chính xác phải trên 70%.

Mỗi mini jobs có giá 4 cent hoặc 8 cent. Cứ mỗi $1 bạn kiếm đc từ mini jobs bạn sẽ đc bonus 15%

No comments:

Post a Comment