Monday, May 22, 2017

Dùng ví bitcoin multibit quản lý giao dịch

Ví bitcoin (Bitcoin Wallet) Multibit (của hãng KeepKey) là ví ta phải cài ứng dụng trên máy tính cá nhân để sử dụng. Multibit hỗ trợ cho cả 3 hệ điều hành Windows, Mac, Linux.

Cài đặt ví bitcoin multibit trong vài giây

Sau khi cài đặt, phần mềm hướng dẫn người dùng qua tiến trình tạo ví của riêng bạn và dữ liệu sao lưu của nó. Bạn sẽ tham gia vào nền kinh tế Bitcoin với toàn quyền kiểm soát. Bạn quản lý ví bitcoin của bạn và nguồn tiền trong đó. Chúng đc mã hóa trên máy tính cá nhân của chúng ta và không có bên thứ 3 nào lưu những dữ liệu đó. Do đó mình dùng Multibit với Dropbox. Dropbox sẽ lưu giữ backup của Multibit.

Việc cài đặt nhìn chung có 2 bước:

  1. Tạo ví với password của ví
  2. Sao lưu đống dữ liệu sau khi cài đặt

Hãy ghi nhớ rằng dữ liệu của ví đc lưu trên máy tính cá nhân của ta nên cần sao lưu nó ở 1 nơi nào đó (bước 2). Mình dùng Dropbox, Mediafire cho tác vụ này. Để tránh rách việc hãy ghi nhớ rõ về password của ví. Phần backup (dữ liệu sao lưu) về ví của ta chính là 1 thư mục chứa nhiều tập tin đc mã hóa. Hãy nén thư mục đó và gởi lên Dropbox hoặc Mediafire.

Xem lịch sử giao dịch bitcoin ở phần Payments


Lịch sử giao dịch rất chi tiết rõ ràng, ở đây chỉ toàn nhận bitcoin từ người khác. Nếu bạn đầu tư bitcoin thì sẽ là các giao dịch Send (gởi tiền tới địa chỉ bitcoin nào đó của người khác).

Dashboard của ví


Phần số cạnh chữ m là biểu thị cho "hàng trăm nghìn satoshi", ví dụ nếu là 1 thì có nghĩa là 100k satoshi. Phía bên phải là quy đổi sang dollar.

No comments:

Post a Comment