Friday, May 26, 2017

Sử dụng ảnh miễn phí của Pixabay.com

Pixabay.com là dự án images và video đc sử dụng mọi nơi với giấy phép CC0. Chúng ta có thể tải về, chỉnh sửa, phát tán, và sử dụng chúng với quyền bản quyền miễn phí cho tất cả những gì bạn thích, ngay cả khi đó là những ứng dụng trả phí. Ghi nhận tác giả là ko bắt buộc.

Với khoảng 1 triệu ảnh đc published trên pixabay đc sử dụng như vậy thì đủ dùng cho các dự án của chúng ta. Nếu bạn đăng ký tài khoản trên pixabay thì việc upload 1 ảnh lên đó có tác dụng quảng cáo doanh nghiệp miễn phí của bạn, bạn chỉ cần để link đến trang web của bạn.

Pixabay như là 1 dự án cứu cánh cho những người cần ảnh để minh họa cho các bài viết như blog Đôi Vai Nhỏ vậy.

No comments:

Post a Comment