Sunday, May 28, 2017

Submit website lên mạng blogarama

Blogarama là 1 mạng liệt kê blog directories. Chỉ cần ta submit đc website của ta lên đó thì sẽ có chút ít lượt visit từ đó.

Không chỉ là danh sách blog đâu. Blogarama còn là nơi có hàng triệu lượt truy cập, hàng trăm nghìn subscribers.

Blogarama không chỉ là trang để ta submit blog mà còn là nơi tìm kiếm việc làm về content. Bạn có thể xem chi tiết ở đây.

Đăng ký 1 tài khoản Blogarama để add blog của bạn vào mạng lưới của họ. Nếu được họ chấp thuận thì sẽ khá là tốt. Tuy nhiên để đc họ chấp thuận thì nên:

  • Blog của ta nên là blog viết bằng tiếng Anh. Họ sẽ xem xét website của ta.
  • Description cho blog nên là tiếng Anh. Các thông tin về blog của ta như mô tả, tiêu đề các bài viết nên thuộc về 1 category đã đc định nghĩa của họ.
  • Khó đc chấp thuận nếu blog ta bằng tiếng Việt. Nếu muốn có thể bỏ tiền ra để upgrade tài khoản.

No comments:

Post a Comment