Saturday, May 20, 2017

Tạo chức năng cho web với Bubble mà không cần biết code

Bubble cho phép ta xây dựng ứng dụng (cả web lẫn mobile apps) mà không cần biết code, một cách trực quan sinh động. Để dùng đc Bubble cho việc đó ta cần phải học các lession (bài học) mà họ cung cấp.

Trực quan kéo thả cho phép tạo ra các widgets, sections cho page 1 cách dễ dàng như text, videos, maps, icons, images, button... Mọi thứ đều có thể tùy biến cao. Riêng phần workflow-based programming cho phép ta tạo ra những thứ sẽ xảy ra, action by action (VD: khi user login thì làm việc X nào đó).

Sau khi đăng ký Bubble xong có rất nhiều bài học (lession) mà ta cần học.

Rất là nhiều lession. Mỗi bài học có độ khó khác nhau. Nhưng kết quả nhận được là rất nhiều, chỉ cần thông thạo Bubble mà thôi. Với 2, 3 giờ chưa thể học xong toàn bộ lession này đâu.

Một trường hợp sử dụng Bubble là trang kareerly.com, trang này mới và chưa có nhiều nội dung.

No comments:

Post a Comment