Sunday, May 21, 2017

Tạo PDF từ 1 trang web

html2pdf.co.uk là 1 trang web cho phép ta tạo ebook có định dạng PDF từ 1 trang web. Tức là nhập đường dẫn url vào và nhấn convert, hệ thống sẽ tạo cho ta phiên bản pdf của trang web đó.

Đặc điểm
  • Có thể dùng miễn phí, khi dùng miễn phí thì pdf đc tạo sẽ có dòng chữ PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
  • Trả phí $9/tháng với nhiều tính năng

Các phần mềm văn phòng như bộ Office của Micro$oft hay LibreOffice đều hỗ trợ chuyển đổi tập tin doc sang pdf một cách dễ dàng.

Với người lười như mình thì dùng 1 trình convert url (html) sang pdf như htm2pdf.co.uk cho xong việc, chứ làm ebook nghiêm túc để bán thì nên soạn thảo văn bản rồi export as pdf.

No comments:

Post a Comment