Thursday, May 18, 2017

Xác định kích thước ảnh, vùng (area) để đặt quảng cáo hiệu quả

Nhiều khi chúng ta muốn tạo 1 banner để quảng cáo gì đó, ta cần xác định kích thước banner. Ta không rõ banner nên là 300x300 hay 350x300,... Trình duyệt Google ChromeCoccoc có extension gọi là dimensions.

Đây là 1 công cụ cho designers cũng như dân ngoại đạo như mình tính toán kích thước màn hình, khung hình,...

1. Cài đặt Dimensions cho Google Chrome và Coccoc

Nhấn vào đây, chỉ việc nhấn nút Cài đặt mà thôi.

2. Cách xác định kích thước vùng


Ta thấy kích thước 186x123 => kích thước của banner "Khai trương showroom 10" có chiều rộng khoảng 120 pixels. Và kích thước từ "mép trái" tới banner vào khoảng 180 pixels.

No comments:

Post a Comment