Monday, June 12, 2017

12 câu nói hay và ý nghĩa về thành công

1. Thành công ko phải tai nạn. Nó là chăm chỉ, kiên trì, học hành, nghiên cứu, sự hy sinh và trên hết nó là tình yêu dành cho những gì bạn đang làm hoặc là học cách để làm. (Pele)

2. Thành công là nhận được những gì bạn muốn. Hạnh phúc là khát khao ở những gì đã lấy được. (Dale Carnegie)

3. Không có bí mật để thành công. Đó là kết quả của việc chuẩn bị, làm việc chăm chỉ, và học hỏi từ thất bại. (Colin Powell)

4. Đặt trái tim, tâm trí, và linh hồn của bạn vào ngay cả những hành động nhỏ nhất của bạn. Đây là bí quyết của thành công.(Swami Sivananda)

5. Thành công không phải là đích cuối cùng, thất bại không gây sự hạ gục: đó là sự can đảm để tiếp tục hành trình.(Winston Churchill)

6. Đến với nhau là một sự khởi đầu; Giữ nhau là tiến trình; Làm việc cùng nhau là thành công. (Henry Ford)

7. Thành công là kết quả của sự hoàn hảo, công việc khó khăn, học hỏi từ thất bại, trung thành và kiên trì.(Colin Powell)

8. Hành động tích cực của bạn kết hợp với kết quả suy nghĩ tích cực là thành công.(Shiv Khera)

9. Cố gắng không trở thành một người thành công, mà là cố gắng trở thành một người có giá trị.(Albert Einstein)

10. Cuối cùng, lãnh đạo không phải là về các hành động tôn vinh vinh quang. Đó là về việc giữ cho nhóm của bạn tập trung vào một mục đích và động viên để làm hết sức mình để đạt được mục tiêu đó, đặc biệt là khi các cổ phần cao và hậu quả thực sự là vấn đề. Nó là về việc đặt nền tảng cho sự thành công của người khác, và sau đó đứng lại và để cho họ tỏa sáng.(Chris Hadfield)

11. Thành công không phải lúc nào cũng là tuyệt vời. Đó là về tính nhất quán. Công việc khó khăn nhất quán dẫn đến thành công. Sự vĩ đại sẽ đến.(Dwayne Johnson)

12. Một hình ảnh tự tin mạnh mẽ, tích cực là sự chuẩn bị tốt nhất có thể để thành công.(Joyce Brothers)

No comments:

Post a Comment