Tuesday, August 22, 2017

Chạy ứng dụng Android trên trình duyệt Chrome

Chạy trên trình duyệt Chrome tất nhiên là không mượt bằng chạy trên điện thoại thật rồi.

Cài đặt nhanh

  • Tải ARChon Runtime, giải nén nó và gõ vào trình duyệt Chrome chrome://extensions, tích vào Developer Mode, load (tải, nạp) bộ runtime đó.
  • Tải ứng dụng mẫu (để test) tại đây, giải nén nó và load nó bằng cách chọn Load unpacked extension, tiếp đến nhấn Launch để chạy app test đó.
  • Muốn chạy app nào thì làm tương tự.
  • Hướng dẫn chi tiết hơn thì xem ở đây.

Làm sao để có thể sử dụng được Android Menu key?

Dùng tổ hợp phím Ctrl + ESC

No comments:

Post a Comment