Sunday, August 20, 2017

Kiếm tiền với mạng quảng cáo iframedogecoin

Mình mới tìm thấy mạng quảng cáo giống với a-ads network nhưng là trả tiền cho publisher bằng dogecoin. Mình chưa có proof nhé.

Một số đặc điểm của mạng iframedogecoin:

  • Thẻ html (tiếng Anh gọi là tag) cho banner quảng cáo luôn là iframe. Nếu bạn thay đổi thì lượt xem quảng cáo sẽ không được tính tiền.
  • Nếu khách truy cập mà dùng phần mềm chặn quảng cáo như AdBlock thì lượt xem cũng không đc tính tiền. Vâng, họ nói rất rõ ràng.
  • Thống kê thời gian thực (real time)
  • Thanh toán ngay lập tức
  • Ăn hoa hồng 5% qua link referral
  • Iframe của họ nhỏ, có thể đặt chung với quảng cáo của network khác
  • Không cần khai báo site của bạn, chỉ cần copy thẻ iframe và nhúng vào. Chú ý là đặc điểm này dễ tính hơn a-ads network một chút.
  • Tất nhiên là họ thanh toán bằng dogecoin rồi

Iframedogecoin network có nhúng quảng cáo của a-ads. Hiện tại có khoảng 5k publishers. Khi mà dogecoin chưa có giá cao ngất cmn ngưởng như bitcoin thì họ sẽ làm vậy. Bạn sẽ thấy network của họ chưa được chuyên nghiệp cho lắm nhưng network của họ rất tiềm năng.

Nếu bạn vẫn không biết copy phần nào để nhúng vào site của bạn thì xem ảnh phần Ad Tag chính là phần cần nhúng.

Ngày 21/8/2017 mình thấy iframe cuả họ load lâu quá làm ảnh hưởng site của mình và mình đã gỡ iframe của họ. Sẽ thử lại khi họ sửa lỗi về performance.

No comments:

Post a Comment