Tuesday, August 22, 2017

Kiếm tiền rút gọn link với cut-urls network

Vì mình kiếm tiền với adfly nên đăng ký thêm 1, 2 network rút gọn link nữa để bổ sung. Nhìn chung thì giao diện của cut-urls.com đơn giản, dễ dùng, có chút cảm giác không được chuyên nghiệp như adfly.

Đăng ký được luôn, không phải kích hoạt account

Giao diện cut-urls.com giống với cutwin.com, không biết có cùng 1 chủ không hay đứa nào clone của đứa nào. Đến lúc thanh toán cần verify payment.

Thích hợp với traffic nhiều từ mobile/tablet

Họ trả tiền CPM cho traffic từ điện thoại và máy tính bảng cao hơn desktop. Lượt xem từ Đức được trả cao nhất là $8/1000 views.

Rate rất cao cho Vietnam

View từ VN được trả $2.8/1000 views nói chung là cao.

Không có Multiple Links với đầu vào là HTML

Nếu như adfly có chức năng Multiple Links thì cut-urls có chức năng Mass Shrinker nhưng Mass Shrinker không tiện lợi hữu ích bằng chức năng Multiple Links trên adfly. Mình đã thử 1 đoạn HTML có chứa nhiều link cần đc rút gọn và thất vọng với Mass Shrinker.

Kết quả là hệ thống báo lỗi, họ không ở vị trí của chúng ta để xem xét vấn đề.

Chắc chắn là khi kiếm tiền với cut-urls ta sẽ cần nhiều tools hơn adfly.

No comments:

Post a Comment