Tuesday, August 29, 2017

Kiếm tiền với adult.xyz

Adult.xyz là dịch vụ kiếm tiền với rút ngắn liên kết có nội dung người lớn (NL). Nó chính là anh em với adfly, tức là cả 2 cùng thuộc 1 công ty chủ quản. Và cả 2 đều khá uy tín nên ta có thể tin tưởng.

Nếu bạn đã có trải nghiệm kiếm tiền với adfly sẽ nhận ra rằng giao diện Adult.xyz rất giống adfly. Bạn có thể bắt đầu với Adult.xyz ngay và luôn vì adfly lẫn adult chấm xyz đều rất dễ sử dụng.

Giai đoạn 1 là tạo link rút ngắn nội dung NL. Viết bài thường xuyên, chăm chỉ cày cuốc. Giai đoạn thứ 2 là kiếm thêm từ PTU (Paid to upload) - Trả tiền khi có người download tập tin của bạn (ở đây là upload PNL). Nếu bạn biết code có thể bạn sẽ không cần post bài thủ công.

Chương trình refferal của adult chấm xyz là một cách tuyệt vời để kiếm lời từ dịch vụ này và kiếm được nhiều tiền hơn với các liên kết ngắn của bạn! Giới thiệu bạn bè và nhận 20% thu nhập của họ. Min pay vẫn là $5 giống với adfly nhé.

Chú ý: Có thể rất hại sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. =)) Mình đang chiến nhẹ nhẹ lĩnh vực này nên chưa có kết quả gì để show.

No comments:

Post a Comment