Sunday, August 27, 2017

Một chức năng hay của rút ngắn link LONU

LONU là 1 trang rút ngắn link khá đơn giản, không có chức năng kiếm tiền. Mình nói đến chức năng redirect (chuyển) đến url gốc sau 5 giây của LONU.

Sẽ hay hơn nếu chức năng redirect sau 5 giây của LONU cho phép user nhập 1 đoạn message HTML vào, ta có thể thêm lời chào, cảnh báo,... Ví dụ lonu.org/zu0pbx sẽ chuyển đến trang doivainho.com sau 5 giây. Nếu đc thêm 1 đoạn text thì ta có thể thêm nội dung cảnh báo user kiểu như: "Bạn đang di chuyển đến trang web có nội dung người lớn. Bạn có chắc muốn đi đến không?". Nếu ta có quyền thêm 1 đoạn javascript thì ta hoàn toàn có thể đặt quảng cáo vào từng link rút gọn mà sử dụng LONU. Tiếc quá LONU không có chức năng đó!

Muốn bật chức năng redirect sau 5 giây ở LONU thì vào page Dashboard (tất nhiên bạn phải đăng nhập trước đó).

Trang Dashboard của user liệt kê cho chúng ta những link đã rút ngắn, muốn sửa link nào thì click vô biểu tượng cái bút để sửa link đó.

Tiếp đến chọn Inspire để được kết quả là chuyển trang sau 5 giây. VD. Ví dụ lonu.org/zu0pbx

LONU gợi cho chúng ta 1 ý tưởng hay về dịch vụ kiếm tiền bằng quảng cáo trên từng link đã được rút ngắn của chúng ta.

No comments:

Post a Comment