Sunday, August 13, 2017

Cách tốt nhất để trở nên giàu có là phải biết tìm cách để tiền đẻ ra tiền thay vì chỉ bán sức lao động đơn thuần!

Đó là câu nói của ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về làm giàu. Ông còn nói rằng:
Sai lầm đầu tiên của người kém là kiếm tiền bằng sức lao động thay vì nghĩ cách đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Hãy đọc bài báo này để xem ông phân tích, giải thích câu nói trên.

Hãy đọc bài báo này nói về Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng đã là triệu phú khi ông 26 tuổi. Một cái tuổi quá trẻ, cái tuổi mà 1 người có công ăn việc làm ổn định, việc phù hợp với bản thân đã là thành công.

Ông Hùng từng làm việc cho FPT trước khi mở cty sách Thái Hà. Còn chủ tịch của FPT, ông Trương Gia Bình chia sẻ về kinh doanh - startup - làm giàu như sau.
Xu hướng [...] cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, tạo vị thế [...]. Tốc độ sẽ là yếu tố then chốt. Vì vậy doanh nghiệp phải hoạt động theo cơ chế thời gian thật, nghĩa là sẵn sàng phản ứng ngay lập tức với những vấn đề vừa mới phát sinh, như vậy mới có thể tồn tại và vươn lên.

Ông Bình nhấn mạnh đến tốc độ là yếu tố then chốt. Vấn đề mới có, vấn đề phát sinh ta giải quyết nhanh. Wow giải quyết nhanh như vậy chắc là ko đến lượt mình rồi vì tốc độ của mình như rùa í. =]]

No comments:

Post a Comment