Sunday, September 3, 2017

Review kiếm tiền 1ink.cc

1ink là gì?

1ink.cc là trang rút ngắn liên kết giống với adfly. Khác với adfly ở chỗ 1ink thanh toán bằng tiền điện tử bitcoin cho bạn thay vì USD.

Có 3 nhóm quảng cáo là nhóm A, B, C.

  1. Nhóm A bạn sẽ kiếm đc 50 satoshi/click (nhóm đc trả cao nhất).
  2. Nhóm B bạn sẽ kiếm đc 30 satoshi/click.
  3. Nhóm C bạn sẽ kiếm đc 15 satoshi/click (nhóm đc trả thấp nhất).

Ưu điểm

  • 1ink không có popup khi người dùng click vào [Skip Ad], do đó user thấy thoải mái hơn các kênh kiếm tiền rút ngắn link khác (Click vào [Skip Ad] mà trình duyệt mở ra 1 đống link ai cũng ghét).
  • 1ink thanh toán tối thiểu chỉ 100k satoshi (0.001 BTC). Với mình thì đây là 1 ưu điểm.
  • Nếu như bạn khó kiếm đc tiền CPM từ a-ads với site nội dung tiếng Việt thì hãy sử dụng 1ink, cả 2 network đều minpay 100k satoshi. Lúc này 1ink sẽ tỏ ra hiệu quả hơn.
  • Bạn có thể rút ngắn liên kết có nội dung bất kỳ, kể cả nội dung nhạy cảm, người lớn.

Nhược điểm

    Theo chính sách của họ, họ có quyền close tài khoản của bạn nếu họ muốn.

No comments:

Post a Comment