Saturday, November 4, 2017

Kiếm tiền với Amazon Kindle Book mỗi tháng $1000

Nội dung khóa học

  • Phần 1: Tổng quan chương trình
  • Phần 2: Công cụ kinh doanh
  • Phần 3: Kinh doanh trên Amzon Kindle như thế nào?
  • Phần 4: Cách tạo sản phẩm bán chạy
  • Phần 5: Xuất bản sách lên Amazon - KDP

Sau khi học xong khóa học, thứ thu được rất đáng giá, đó là:

  • Làm chủ hệ thống xuất bản sách Kindle trên Amazon.
  • Tạo nguồn thu nhập với số vốn dưới $100.

Nội dung chi tiết

Phần 1 nói sơ sơ về phương pháp kiếm tiền Amazon Kindle, giải thích tại sao không cần chạy quảng cáo, không cần website, không cần làm marketing gì cả. Phần này cũng nói về thị trường Kindle hiện tại và xu thế trong tương lai.

Phần 2 nói về các thứ cần thiết để làm kinh doanh như 1 tài khoản Payoneer, tài khoản Kindle Direct Publishing trên Amazon,...

Phần 3 có những nội dung sau:

Phần 4 đi sâu vào việc tạo sản phẩm bán chạy như tạo tiêu đề sách như nào thì dễ bán chạy nhất?, nên đặt bút danh gì cho hay, các phương pháp tạo ra sách để bán (tự viết hoặc thuê), thiết kế bìa sách sao cho đẹp và rẻ,...

Phần 5 là phần đẩy sách lên Amazon. Phần này nói về chính sách của Amazon và các chiến lược quảng bá sách.

Lưu ý rằng với mọi khóa học trên Unica bạn có thể dùng mã coupon: moon để giám giá 40% mọi khóa học.

Đăng ký học ngay, giá chỉ 360K (giảm 40%), 33 bài giảng

No comments:

Post a Comment