Wednesday, December 27, 2017

Đánh giá IframeDogecoin network

Mình đã có 1 bài viết đánh giá về IframeDogecoin ở đây. Bài viết này mình nêu ra một số đánh giá khác của mình về mạng này.

IframeDogecoin thanh toán ngay lập tức sang faucethub.io (trung gian giữ tiền). Bạn cần đăng ký 1 tài khoản faucethub và add dogecoin address vào tài khoản faucethub đó. Rồi từ faucethub khi nào đủ 10 DOGE bạn mới có thể rút về ví DOGE của mình.

Để liên kết ví tiền ảo với tài khoản faucethub.io thì vô đây.

Nếu bạn muốn kiếm (một ít) DOGE một cách thụ động và bạn có 1 trang web có ít nhất 1000 lượt truy cập/ngày thì có thể đặt quảng cáo của IframeDogecoin. Nếu đặt lâu ngày sẽ không tốt cho SEO và mất dần visitors. Khi có 10 DOGE bạn mới có thể rút về ví DOGE của mình, mà theo ước tính của mình để đạt 10 DOGE/ngày bạn cần ít nhất 1000 lượt truy cập/ngày.

Ảnh capture ngày 20/8/2017 và 27/12/2017 cho thấy trong khoảng 130 ngày lượng publisher tăng khoảng 480 (từ 4585 lên 5059). Trong 130 ngày này mạng quảng cáo này đã trả cho publishers khoảng 204742 DOGE, tức là 1 ngày tổng DOGE trả cho các publisher là 1575 DOGE. Lượng unique today giảm 56% và visit today giảm đi 74%.

Xem ảnh thống kê tại đây.

No comments:

Post a Comment