Friday, December 22, 2017

Khởi nghiệp với công nghệ sản xuất gạch không nung

Nhà nước đang có chính sách thúc đẩy phát triển gạch không nung. Nhìn chung 1 công trình xây dựng bằng gạch không nung giảm đc khá nhiều chi phí so với xây dựng bằng gạch nung. Tháng 6/2017, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển gạch không nung.

Mục tiêu: sử dụng khoảng 15 - 20 triệu tấn phế thải công nghiệp/năm (đó là tro xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao...) để sản xuất VLXKN, tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp và hàng trăm ha diện tích đất chứa phế thải.

Những thứ cần thiết để có 1 nhà máy đó là:

  • Khoảng 500m2 trở lên.
  • Gần những nhà máy đá, chúng ta cần đá mạt để làm nguyên liệu chính sản xuất gạch không nung.
  • Có rất nhiều loại máy móc sản xuất gạch, trong đó nhiều máy có giá chỉ vài chục triệu đồng.
  • Nhân công lao động không cần quá nhiều.
  • Nếu sản xuất ra không ai mua thì đem dùng xây nhà luôn, một công đôi việc.
  • Số lượng co-founder chỉ 2 người là đủ.
  • Cần có xe tải chuyên chở.
Mình có niềm tin vào sản xuất gạch không nung với chi phí xây dựng nhà máy thấp.

No comments:

Post a Comment