Tuesday, December 26, 2017

Một khi đã gởi thì không thể hủy bỏ giao dịch bitcoin

Chúng ta không thể hủy bỏ giao dịch bitcoin. Thậm chí nhiều người có kỹ năng sử dụng bitcoin nhớ lại một sự cố khi họ không kiểm tra chi tiết giao dịch của họ và họ tình cờ gửi bitcoin đến người nhận không đúng hoặc gửi sai số tiền. Thật là không may mắn, các giao dịch trên mạng bitcoin được thiết kế không thể đảo ngược, quay trở lại. Và chúng ta không kiểm soát được chúng.

Lược dịch từ https://support.blockchain.com/hc/en-us/articles/211162263-Can-my-transaction-be-canceled-or-reversed-. Bạn muốn xem phân tích tại sao chi tiết hơn thì vô đây.

No comments:

Post a Comment