Thursday, December 28, 2017

Kiếm tiền với tokenAd với trang web về tiền điện tử

TokenAd là mạng quảng cáo thích hợp cho publisher có traffic tới trang về tiền điện tử của họ. Sử dụng quảng cáo của TokenAd cho phép trang của ta thu hút trader, các nhà đầu tư ICO, các sự kiện tiền điện tử, các chương trình, hội thảo liên quan đến tiền điện tử. Quảng cáo của TokenAd có dạng như sau (có nhiều loại quảng cáo nhé):

TokenAd cung cấp giao diện đơn giản với lượng tiếng Anh đơn giản nên hầu như ai cũng có thể hiểu được. TokenAd sẽ là mạng quảng cáo rất hot năm 2018.

TokenAd thích hợp với các trang về tài chính và tiền điện tử.

Nếu bạn không chắc chắn website hoặc blog của mình thích hợp với TokenAd thì hãy cứ đăng ví làm publisher, họ sẽ duyệt web/blog của bạn trong 24 giờ và có câu trả lời. Họ sẽ gởi mail cho bạn, hãy kiểm tra cả mục mail spam, hoặc bạn có thể truy cập vào đây để xem trang web hoặc blog của bạn đã được họ chấp nhận hay chưa (cần đăng nhập).

Bạn không cần có website vẫn có thể kiếm tiền với TokenAd

Đó là chương trình giới thiệu tham gia TokenAd với link giới thiệu của bạn, ví dụ http://token.ad/?referral=123456. Bạn sẽ có 5% của thu nhập (mãi mãi) từ thu nhập của những người mới tham gia TokenAd kiếm được (họ đăng ký qua link giới thiệu của bạn).

Mình thấy quảng cáo của TokenAd rất hay. Đăng ký TokenAd tại đây.

No comments:

Post a Comment