Sunday, December 24, 2017

Thông tin đăng ký Neobux 2017

Mình định quay lại với Neobux, account cũ đã bị xóa. Sau một thời gian ngắn nếu không đăng nhập Neobux, Neobux sẽ khóa account và ta cần kích hoạt lại account, tiền kiếm đc reset về $0. Sau một thời gian dài mà không hoạt động (login), Neobux sẽ xóa account. Không có chức năng quên mật khẩu!

Việc đăng ký mới Neobux bây giờ (2017) phải có tài khoản Payza hoặc Skrill. Thật là tiếc khi mình chỉ có Paypal.

No comments:

Post a Comment