Sunday, December 24, 2017

Top 10 khóa học tiếng Nhật trên Unica

Đó là 10 khóa học sau:

  1. Tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao
  2. Học tiếng Nhật thật dễ
  3. Luyện giải đề thi tiếng Nhật JLPT N4
  4. Luyện nghe nói đọc viết tiếng Nhật THẬT DỄ
  5. Chinh phục tiếng Nhật giao tiếp siêu tốc
  6. Luyện thi N2 ngữ pháp thi phát đậu luôn
  7. Ngữ pháp N3 thi 1 phát đậu luôn
  8. Chinh phục kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3
  9. Học tiếng Nhật - Luyện thi JLPT N4 ngữ pháp
  10. Học tiếng Nhật - Luyện thi JLPT N5 ngữ pháp

Giảng viên Thanh Trúc có 3 khóa học... THẬT DỄ:

Nhấn vào ảnh đi đến khóa học đó. Mình recommend khóa học của Thanh Trúc.

Thứ nhất là khóa học Học tiếng Nhật THẬT DỄ:

Thứ hai là khóa học Chinh phục tiếng Nhật giao tiếp siêu tốc:

Thứ ba là khóa học Luyện nghe nói đọc viết tiếng Nhật THẬT DỄ:

Nếu bạn cần giảm giá tới 40% một khóa học nào đó nhớ dùng coupon: moon nhé!

No comments:

Post a Comment