Xử lý ảnh

* Dưới đây mình hệ thống lại các bài viết về xử lý ảnh

* Nếu chưa biết dùng 1 số phần mềm chuyên dụng để xử lý ảnh, hoặc muốn nhanh chóng để có 1 ảnh thì: Xem bài viết này trình bày 2 cách tạo ảnh "không đụng hàng".

* Muốn biết kích thước 1 ảnh trên web. Hãy dùng extension Dimensions trên Chrome, Coccoc.

* Tạo icon 16x16, 32x32, 64x64,... quá đơn giản với Iconion. Xem chi tiết ở đây

* Nếu hệ thống lại các bài về xử lý ảnh còn thiếu thì xem tất cả các bài về xử lý ảnh ở đây

No comments:

Post a Comment